Vanliga frågor

När är klassfotbollen?
Lördagen den 27 maj, 2023.

När är sista anmälningsdag?
1 maj

Hur kontaktar jag er om jag har några frågor?
Skicka alla frågor på mail till info@klassfotbollimotala.se

Hur många spelare får det vara i ett lag?
Det finns ingen gräns på hur många spelare det får vara. Vi rekommenderar att man anmäler två lag om antalet spelare är så många, så att alla får spela.

Vad händer om vi inte får ihop tillräckligt många spelare för ett lag?
Man får använda sig av spelare ifrån åldern under för att fylla upp laget. Mindre skolor får även ha samarbete med klasser i samma årskurs men från olika skolor.

På mindre skolor kan det vara svårt att få ihop ett helt klasslag. Då finns möjligheten att slå ihop 2 årskurser ex år 1 och 2. Dock får ingen spela mer än i ett klasslag.

Vi önskar efteranmäla spelare, går det?
Ja, gå in på fliken Efteranmälan och gör en efteranmälan på spelaren samt tröjstorlek, lagnamn, ev specialkost och referens nr. Gör en extra inbetalning med skriv då också alltid i lagets Referensnummer. Ev ändringar sista veckan görs på plats den 27/5.

När kommer spelschemat ut?
Vår målsättning är att spelschemat är klart senast i slutet a v.20. Mer info kommer senare.
Spelschemat publiceras på Klassfotbollens hemsida.

Antal lag?
Högsta antalet lag i vare klass är 14 st och räknas efter de 14 första betalningarna.

Vilken tid bör man vara på plats?
Anmäl laget i Tävlingssekretariatet senast 45 min före första match och laget bör samlas cirka 30 min före första matchen.

Var spelas Klassfotbollen?
Klassfotbolen spelas på Borens IK:s idrottsplats, Borensvägen 128.