Kontaktpersonens uppgifter:

– Samla in alla anmälningstalonger från deltagande barn.
– Ta reda på deltagande barns storlekar på t-shirt.
– Ta emot alla anmälningsavgifter.
– Anmäla laget på vår hemsida
– Betala in anmälningsavgiften, senast 1/5!
– Uppmana övriga i klassen att bilda en hejarklack.
– Ta emot all info från arrangören på mail och vidarebefordrar detta till varje deltagare.
– Läsa igenom alla regler och övrig information som finns på klassfotbollens hemsida.
– Hämta materialet på Team Sportia, besked lämnas i vecka 21 efter besked på mail.
– Ansvara och sköta laget under matchdagen den 27 maj.
– Använd alltid ert Referensnummer vid betalning och kontakt med oss.
– Lämna in en laguppställning vid ankomsten på matchdagen.

Viktigt att tänk på under klassfotbollen
– Endast ”klassfotbollströjorna” är tillåtna som matchtröjor.
– Låta alla spelare spela ungefär lika mycket.
– Inga segrare kommer att koras, utan alla får samma pris.
– Det är viktigt att poängtera att resultatet inte har någon betydelse. Utan att det handlar om att göra så gott man kan och ha roligt.