Kontaktpersonens uppgifter:

 • Samla in alla anmälningstalongerna från deltagande barn.
 • Ta reda på deltagande barns storlekar på t-shirt.
 • Ta emot alla anmälningsavgifter.
 • Anmäla laget på vår hemsida.
 • Uppmana övriga i klassen att bilda en hejarklack.
 • Ta emot all info från arrangören på mail och vidarebefordra detta till varje deltagare.
 • Läsa igenom alla regler och övrig information som finns på klassfotbollens hemsida.
 • Hämta materialet på Team Sportia, besked om vilka dagar som material kan hämtas  kommer senast under v20.
 • Ansvara och sköta laget under tävlingsdagen.
 • Använd alltid ert referensnummer vid ev efteranmälan och kontakt med oss.
 • Lämna in en laguppställning vid ankomsten på matchdagen.
 • Som ledare måste du föregå med gott exempel.

Viktigt att tänk på under klassfotbollen

 • Glöm inte att anmäla flickor till laget, annars får ni spela med färre antal spelare på plan. Se dessa regler under Information och Turneringsinfo på vår hemsida.
 • Endast ”klassfotbollströjorna” är tillåtna som matchtröjor.
 • Låta alla spelare spela ungefär lika mycket.
 • Inga segrare kommer att koras, utan alla får likadana pris.
 • Det är viktigt att poängtera att, resultatet inte har någon betydelse. Det handlar om att göra så gott man kan och ha roligt.