Anmälningsavgiften betalas

Avgiften betalas till Bankgiro 697-1998. Glöm inte att uppge ert Referensnummer!