Ändra/lägga till lagnamn senast 30/4

Ni kan anmäla ert klasslag utan namn och sedan komplettera med ett lagnamn senare!

’Eventuell lagändring alt. lägga till nytt lagnamn kan endast göras t o m tisdag den 30 april. Efter detta datum kan ni inte göra någon lagändring.