Ändra/lägga till lagnamn senast 2/5

Eventuell ändring/lägga till nytt lagnamn kan endast göras t o m tisdag den 2 maj.
Efter detta datum kan vi inte göra någon lagändring.